Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
02 paź 2020

Ogłoszenia o naborach wniosków nr 38-41/2020

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła.
 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 14.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. do godz. 16:00 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16:00).
 
Na podstawie § 12 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) osoby składające wnioski proszone są o zastosowanie się do wymagań sanitarnych związanych z panującą pandemią COVID-19, czyli:
 

  • zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
  • dezynfekcji rąk na korytarzu VIII piętra przed wejściem do biura NGR, za pomocą dostępnego płynu do dezynfekcji lub zastosowania rękawiczek ochronnych,
  • zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w biurze NGR.

 
Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.
 
Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 24 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 38/2020

Zakres tematyczny: P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa.
 
Limit środków: 57.325,00 zł

Szczegóły tutaj.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 39/2020

Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.
 
Limit środków: 9.443,00 zł

Szczegóły tutaj.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 40/2020

Zakres tematyczny: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR.
 
Limit środków: 830.604,00 zł

Szczegóły tutaj.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 41/2020

Zakres tematyczny: P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Limit środków: 116.105,44 zł

Szczegóły tutaj.