Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Opłata za posiadanie psów w 2023 roku

Opłata za posiadanie psów w 2023 roku

Uchwałą nr XLI/330/2022 z dnia 8 listopada 2022r. Rada Miejska w Człopie wprowadza na terenie Miasta i Gminy opłatę od posiadania psów na 2023 r. Określa wysokość stawek od posiadania psów:

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:

  • Na terenie miasta od pierwszego psa – 89,00zł, od drugiego i następnego – 89,00zł,
  • Na terenie wsi od pierwszego psa – 64,00zł, od drugiego i następnego – 64,00zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego.
Wpłatę można dokonywać bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na rachunek urzędu SBL Zakrzewo o/Człopa Nr 77-8944-0003-3900-3883-2000-0010
Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie wsi są wyznaczeni inkasenci powołani odrębną uchwałą.
Zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U.2022.1452

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego,
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.