Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
21 sie 2023

Program "Moja Woda"

Program

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych.

Program „Moja Woda” pomaga chronić polskie zasoby wody poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest udzielanie osobom fizycznym (gospodarstwom domowym) dofinansowania na budowę przydomowych systemów „małej retencji” na terenie prywatnej posesji.

Ważne!!! Gmina Człopa nie jest stroną Programu „Moja Woda”. Wszelkie informacje udziela WFOŚiGW w Szczecinie lub Koszalinie.

Infolinia: Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Koszalin) 94 34-67-250

W ramach programu „Moja Woda”, do którego 3 sierpnia ruszył nabór, można będzie uzyskać dotację w wysokości 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Pieniądze z NFOŚiGW należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących.

W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Wnioski w programie "Moja Woda" 2023 należy składać dwutorowo: elektronicznie przez portal Beneficjenta oraz pocztą na adres właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obie wersje muszą być identyczne.

Aby złożyć wniosek w ramach programu "Moja Woda", należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Konieczne jest założenie konta w portalu beneficjenta (https://gwd.nfosigw.gov.pl/) lub zalogowanie się na już istniejący profil.
  2. Z zakładki „Dedykowana oferta dla beneficjenta” należy pobrać w formacie PDF wniosek „Program Priorytetowy Moja Woda”.

Więcej o Programie:

https://wfos.szczecin.pl/programy/moja-woda