Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
12 paź 2023

Punkt Doradztwa dla Młodzieży w Człopie

Punkt Doradztwa dla Młodzieży w Człopie

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu zaprasza do Urzędu Miasta i Gminy w Człopie  (sala narad) w dniu 25.10.2023r. w godzinach 10.00-11.00 do skorzystania z oferty Punktu Doradztwa dla Młodzieży.
Punkt Doradztwa dla Młodzieży został uruchomiony w ramach projektu pilotażowego pn. „Czas na Młodych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałczu.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Pracy w wysokości 628.000,00zł. w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2024r. osoby bezrobotne i poszukujące pracy w wieku do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu będą mogły skorzystać z następujących usług i instrumentów rynku pracy:

  1. Poradnictwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu, w ramach którego wytyczona zostanie ścieżka aktywizacji zawodowej.
  2. Staże dla 7 osób na okres 3-6 m-cy, po których nastąpi zatrudnienie co najmniej na 3 m-ce częściowo subsydiowane przez Urząd (stypendium w wysokości 150% kwoty zasiłku dla bezrobotnego, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 1.000,00zł./m-c, zwrot kosztów przejazdu, bon dla organizatora stażu na finansowanie jego kosztów do 500,00zł./m-c, subsydia stażowe na 3 m-ce w kwocie do 3.600,00zł./m-c).
  3. Szkolenia dla 5 osób połączonym z zatrudnieniem częściowo subsydiowanym przez Urząd, które ma na celu nabycie przez uczestnika projektu praktycznych umiejętności zawodowych w ramach nowych kwalifikacji zawodowych (stypendium w wysokości 150% kwoty zasiłku dla bezrobotnego, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 1.000,00zł./m-c i kosztów przejazdu, subsydia  szkoleniowe na 3 m-ce w kwocie do 3.600,00zł./m-c oraz premia w wysokości 1.500,00zł. każdorazowo za przepracowany przez uczestnika pilotażu pełny miesiąc, jednak nie dłużej niż przez 3 m-ce).
  4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 3 osób w wysokości do 35.000,00zł. wraz z dodatkowym bonusem udzielanym w okresie pierwszych 3 m-cy po otrzymaniu dotacji lub założeniu własnej firmy w wysokości 3.000,00zł..
  5. Wsparcie towarzyszące  dla 5 osób, które podejmą pracę po skorzystaniu z doradztwa lub pośrednictwa pracy w ramach projektu, w ramach którego otrzymają zwrot kosztów przejazdu i opieki nad dzieckiem do kwoty 1.000,00zł./m-c przez okres pierwszych 3 m-cy zatrudnienia.
  6. Wsparcie specyficzne dostępne dla każdego uczestnika projektu w kwocie 1.000,00zł.
  7. Informacja w zakresie możliwych form pomocy społecznej.
  8. Doradztwo psychologiczne.
  9. Doradztwo w zakresie edukacji.
  10. Doradztwo prawne i ekonomiczno-finansowe.

Siedziba Punktu Doradztwa znajduje się w pokój nr 19 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 41. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w poniedziałek i środę do godziny 17.00. W przypadku indywidualnych potrzeb i możliwości klienta Punktu godziny wizyt będą z nim ustalane.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pilotażowego oraz realizowanych form pomocy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy pokój nr 19 i 22 tel. 067 258 5066/69 wew. 145 i 146, 791 690 575, adres e-mail: czas.na.mlodych@walcz.pup.gov.pl, na stronie internetowej Urzędu: https://walcz.praca.gov.pl oraz facebooku.

Zapraszamy młodzież do udziału w projekcie i pracodawców do współpracy w ich aktywizacji zawodowej.