Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Startujemy z

Startujemy z

Gmina Człopa, jak co roku, organizuje zimowe utrzymanie dróg w mieście Człopa oraz dróg gminnych na terenach wiejskich.
Zimowemu utrzymaniu dróg na terenach wiejskich podlega 72,4 km dróg gminnych i 17,849 km dróg powiatowych na podstawie porozumienia zawartego z PZD w Wałczu.
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Człopa realizuje Gmina Człopa Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie.
Zimowe utrzymanie dróg na terenach wiejskich realizuje Gmina Człopa.
Dyżurny zimowego utrzymania dróg:
  • Teren miasta Człopa:
    • Urząd Człopa – tel. 67-2591069,
    • ZGK Człopa – tel. 67-2591057, 662-287-641,
  • Teren gminy:
    • tel. 728-406-473 – Joanna Jastrzębowska,
    • tel. 728-406-481 – Monika Krakowiak.
Prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone są w zróżnicowanym zakresie, który uzależniony jest od funkcji drogi oraz od obciążenia ruchem kołowym.
WAŻNE! Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach wykonuje się w ciągu 6 godzin od ustania zjawiska atmosferycznego lub wyjątkowo w jego trakcie przy opadach nawalnych śniegu.
Kierowco, pamiętaj! Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.
Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków.