Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Wsparcie dla przedsiębiorców

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, w związku z epidemią koronawirusa, informuje o możliwości skorzystania z „Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców” ( rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu COVID-19 ).

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii mają problemy finansowe, z uwagi na ograniczenia w usługach, produkcji lub handlu mogą wystąpić z wnioskiem ( w plikach do pobrania ) o:

 1. Odroczenie terminu płatności lub zaległości podatku od nieruchomości ( na okres od 3 do 6 miesięcy ),
 2. Rozłożenie na raty podatku bieżącego bądź zaległości, określając liczbę i wysokość rat ( maksymalnie do końca roku 2020 ),
 3. Umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, z tytułu podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis.

Wniosek powinien zawierać załączniki:

 1. Oświadczenie o uzyskaniu/nieuzyskaniu pomocy de minimis - załącznik nr 1 (w plikach do pobrania).
 2. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 2  (w plikach do pobrania).
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy prowadzących działalność gospodarczą) - załącznik nr 3 (w plikach do pobrania).
 4. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku i następne lub inne dokumenty świadczące o utracie płynności finansowej.
 5. Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).

KAŻDY WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY BĘDZIE ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE!

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, można złożyć:

 1. W formie elektronicznej, poprzez skrzynkę ePUAP, podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
 2. W formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.
 3. Złożyć w wersji papierowej osobiście, wrzucając do skrzynki podawczej wystawionej przed urzędem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu: tel. 67 259 17 27 lub 67 259 16 60