Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
18 maj 2023

Zwiększone kryterium dochodowe

Zwiększone kryterium dochodowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie informuje, o zwiększeniu kryterium dochodowego do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Skierowania niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w programu należy w możliwie najszybszym wypełnić w naszym Ośrodku.

Jednocześnie informujemy, że kwalifikacja osób odbywała się będzie zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym, które wynosi aktualnie 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1410,00 zł na osobę w rodzinie.

Podczas wypełniania skierowania należy okazać pracownikowi MGOPS w Człopie dowód osobisty oraz aktualny dokument o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Zobacz plakat